پنل های نمایندگی

نمایندگی سامانه پیامک

نمایندگی دائمی

پشتیبانی از همه اپراتور ها  
نامحدود کاربر  
استفاده از تمامی امکانات سامانه
پیامک صوتی
ارائه نمایندگی مشابه
امکان تعیین قیمت خطوط و تعرفه پیامک
امکان ایجاد پنل با قیمت دلخواه
دامنه رایگان برای نماینده و نمایندگانش
خطوط اختصاصی رایگان برای کاربران
درگاه پرداخت آنلاین برای نماینده
امکان درج لوگو و برند اختصاصی

تعرفه هر پیام 100 ریال  
قیمت 500 هزار تومان  

نمایندگی عادی

پشتیبانی از همه اپراتور ها  
نامحدود کاربر  
استفاده از تمامی امکانات سامانه
پیامک صوتی
امکان تعیین قیمت خطوط و تعرفه پیامک
امکان ایجاد پنل با قیمت دلخواه
دامنه رایگان برای نماینده
درگاه پرداخت آنلاین برای نماینده
امکان درج لوگو و برند اختصاصی

تعرفه هر پیام 110 ریال  
قیمت 250 هزار تومان