درباره اتوپیامک

سامانه اتوپیامک با هدف ارائه خدمات کامپيوتری پردازش داده ، طراحی و توسعه وب ، اطلاع رسانی و انتقال فناوری نوین ارتباطات ديتا به کشور ، همراه با آموزش کادر جوان خود برای ارتقاء دانش فنی آنان در زمينه علوم جديد ارتباطات و خدمت به شرکت ها، سازمان ها و عموم مردم در زیرمجموعه شرکت گسترش ارتباطات و فناوری روماک با برند اتوپیامک راه اندازی گرديد .
استفاده از کامپيوتر و اينترنت و راحت تر شدن کارها توسط آن را حق تمام مردم میداند ، و همچنین خلاقيت و نوآوری را سر لوحه تلاشها و فعاليتهای خود قرار داده ومعتفد است روزی خواهد رسید که برای شهروند کارآمد استفاده از کامپیوتر و اینترنت همان قدر ضرورت می يابد که توانايی خواندن و نوشتن اهمیت دارد ، و برآنيم تا با تحقيق و پياده سازی راه حل های عملی برای استفاده از کامپيوتر و اينترنت در کارهای مختلف بهترين کيفيت را به مشتريان خود ارائه نماييم و اين مهم تنها با توجه ، همياری ، نظرات و پيشنهادات شما کاربران عزيز ميسرخواهد شد .
اتوپیامک از هر گونه هزينه زائد اجتناب می نماید ، همچنين عقيده داريم مشتری نبايد بهای ضعفهای مديريتی و يا اشکالات اجرايی کار ما را بپردازد . پيش از راه اندازی هر سرويس جديد، به دقت آن را مورد مطالعه قرارمی دهیم و قابليت اجرايی آن را بررسی می کنيم. همچنين براين باور هستيم که به دست آوردن سود کمتر از يک مشتری در صورتيکه به نحوی انجام گردد که مشتری از خدمات ارائه شده رضايت داشته باشد، آن مشتری را به يک قوه تبليغی خودساخته مبدل کند و اين افزايش سود ما را به عنوان ارائه دهنده خدمات در برخواهد داشت. اين اصول ساده در عمل قابل بکارگيری هستند و پايه تمامی فعاليتهای اتوپیامک را تشکيل میدهند.
ما با حسن نيت کامل اصول ساده شگفت انگيز کارمان را منتشر می کنيم چون عقيده داريم که در يک فضای رقابتی سالم جای کافی برای ما و تمام همکاران ديگرمان وجود خواهد داشت ، و اين فضا در نهايت هم به نفع اتوپیامک و هم به نفع مردم به عنوان مشتريان آينده و همکاران ما خواهد بود .