ادارات , شرکتها و پیامک

حقوق خوب به کارمند بعد مادی زندگی او را تامین می کند ، اما یک کارفرمای موفق کسیست که بتواند روی ابعاد روحی ،روانی و انگیزشی کارمند خود کار کند تا میزان بازدهی او را بالا ببرد و با کمک همان کارمندان سخت کوش به قله های موفقیت دستیابد . ارسال پیامک می تواندابزار مناسبی برای پیشتیبانی و حمایت کارمند و حتی خانواده های آنان باشد . با تعدادی ازاین راهکار ها آشنا میشویم .

1 . در ابتدای روز با پیامی روحیه وی را تقویت کنید .
2 . در پایان کار از تلاش های وی تقدیر و تشکر کنید
3 . از آنها بخواهید انتقادات و پیشنهادات را از طریق پیامک با شما در میان بگذارند.
4 . مناسبت های فرهنگی و مذهبی مختلف از طریق پیامک به آنها تبریک بگویید .