پنل برنزی

توضیحات امکانات ردیف
ارسال سریع 1
ارسال از دفترچه تلفن 2
ارسال از فایل 3
ارسال بین المللی 4
ارسال هوشمند 5
ارسال کارت ویزیت 6
ارسال وپ 7
ارسال نظیر به نظیر 8
ارسال زماندار 9
ارسال دوره ای 10
BTS ارسال از دکل 11
ارسال از سن و جنسیت 12
ارسال منطقه ای ایرانسل 13
ارسال منطقه ای کشوری 10
ارسال به کد پستی کشوری 11
ارسال به کد پستی تهران 12
ارسال به کد پستی ایرانسل 13
ارسال به کد پستی همراه اول 14
ارسال بر اساس پیش شماره 15
ارسال به بانک مشاغل و نیازمندیها 16
ارسال از روی نقشه 17
گزارشگیری کامل 18
دریافت پیامک 19
API وب سرویس و 20
دفترچه تلفن 21
منشی پیامکی 22
بررسی بلک لیست 23
ارسال پیامک مناسبتی 24
ارسال پیامک اخطار 25
مدیریت اقساط پیامکی 26
مسابقه پیامکی 27
نظرسنجی پیامکی 28
قرعه کشی پیامکی 29
دایورت پیامک 30
URL دریافت از 31
اتصال به دیتابیس 32
دریافت پیامک 33
ارسال هدیه 34
تحلیلگر 35
نوبت دهی 36
ایمیل پیامک 37
پشتیبانی از طریق تیکت 38
به تمامی کاربران 9 عدد خط عمومی برای ارسال انبوه ارائه می شود خطوط عمومی 39
خط اختصاصی هدیه 40
خرید شارژ بصورت پرداخت آنلاین، کارت به کارت و پرداخت فیش می باشد خرید شارژ 41
خرید خط اختصاصی 42
تمدید پنل در سال بعد با تخفیف 20 درصد تخفیف تمدید سالانه 43
هشدار دهنده 44
مشاهده تراکنش های مالی 45
بازگشت هزینه پیامک های ارسال نشده و بلک لیست 46
پیامک صوتی 47
ارسال پیام صوتی از دفترچه تلفن 48
ارسال پیام صوتی از فایل 49
ارسال پیام صوتی کشوری 50
ارسال پیام صوتی به کد پستی همراه اول 51
ارسال پیام صوتی به کد پستی ایرانسل 52
ارسال پیام صوتی به کد پستی تهران 53
ارسال پیام صوتی به بانک مشاغل و نیازمندیها 54
گزارشگیری پیام صوتی 55
یکصد پیامک پیامک هدیه 56
ارائه پورسانت معرفی 57
پشتیبان گیری از پیامک ها 58
ارسال از سیمکارت 59