• پنل طلایی

  ارسال تکی ، گروهی ، زماندار ، پیوسته  
  ارسال و دریافت از همه اپراتور ها  
  بانک شماره های جنسیت و ایرانسل 
  ارسال از طریق BTSایرانسل  
  بانک شماره موبایل کل کشور با آپدیت جدید  
  پنل پیامک صوتی
  شامل 100 درصد امکانات سامانه
  تخفیف 60 درصدی برای تمدید سالانه

 • پنل نقره ای

  ارسال تکی،گروهی،زماندار،پیوسته 
  ارسال و دریافت از همه اپراتور ها  
  دفترچه تلفن هوشمند  
  بانک شماره موبایل کل کشور با آپدیت جدید  
  بانک شماره های جنسیت و ایرانسل 
  شامل 70 درصد امکانات سامانه
  تخفیف 50 درصدی برای تمدید سالانه

 • پنل برنزی

  ارسال تکی ، گروهی ، زماندار ، پیوسته
  ارسال و دریافت از همه اپراتور ها
  دفترچه تلفن هوشمند
  بانک شماره موبایل کل کشور با آپدیت جدید
  شامل 50 درصد امکانات سامانه
  تخفیف 40 درصدی برای تمدید سالانه

 • پنل پایه

  ارسال تکی ، متناظر  
  ارسال و دریافت از طریق همه اپراتور ها  
  دفترچه تلفن هوشمند  
  شامل 30 درصد امکانات سامانه
  تخفیف 30 درصدی برای تمدید سالانه

مشتریان اتوپیامک

با توجه به فعالیت های اتوپیامک ؛ در ایران توانسته ایم حسن نیت انجام کار را به مشتریان عزیز ثابت کنیم چرا که یکی از مهمترین اهداف این شرکت از آغاز تاسیس موفقیت مشتریان خود و یاری کردن آنها در رسیدن به اهدافشان است و موفقیت خودمان را در موفقیت مشتریان و همکارانمان می دانیم