• پنل طلایی

    ارسال تکی ، گروهی ، زماندار ، پیوسته  
    ارسال و دریافت از همه اپراتور ها  
    بانک شماره های جنسیت و ایرانسل 
    ارسال از طریق BTSایرانسل  
    بانک شماره موبایل کل کشور با آپدیت جدید  
    پنل پیامک صوتی
    شامل 100 درصد امکانات سامانه
    تخفیف 60 درصدی برای تمدید سالانه

  • پنل نقره ای

    ارسال تکی،گروهی،زماندار،پیوسته 
    ارسال و دریافت از همه اپراتور ها  
    دفترچه تلفن هوشمند  
    بانک شماره موبایل کل کشور با آپدیت جدید  
    بانک شماره های جنسیت و ایرانسل 
    شامل 70 درصد امکانات سامانه
    تخفیف 50 درصدی برای تمدید سالانه

  • پنل برنزی

    ارسال تکی ، گروهی ، زماندار ، پیوسته
    ارسال و دریافت از همه اپراتور ها
    دفترچه تلفن هوشمند
    بانک شماره موبایل کل کشور با آپدیت جدید
    شامل 50 درصد امکانات سامانه
    تخفیف 40 درصدی برای تمدید سالانه

  • پنل پایه

    ارسال تکی ، متناظر  
    ارسال و دریافت از طریق همه اپراتور ها  
    دفترچه تلفن هوشمند  
    شامل 30 درصد امکانات سامانه
    تخفیف 30 درصدی برای تمدید سالانه

مشتریان اتوپیامک

با توجه به فعالیت های اتوپیامک ؛ در ایران توانسته ایم حسن نیت انجام کار را به مشتریان عزیز ثابت کنیم چرا که یکی از مهمترین اهداف این شرکت از آغاز تاسیس موفقیت مشتریان خود و یاری کردن آنها در رسیدن به اهدافشان است و موفقیت خودمان را در موفقیت مشتریان و همکارانمان می دانیم